ตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ลุ่มเจ้าพระยา

ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ลุ่มเจ้าพระยาเปรียบเทียบตัวเลขปีนี้กับปีที่แล้ว พบว่าโดยรวมปีนี้น้ำน้อยกว่าปีที่แล้วเกือบทุกเขื่อน

เริ่มจากเขื่อนใหญ่ในภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล วันนี้มีปริมาตรน้ำอยู่ที่ 4,812 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 36% ขณะที่ปีที่แล้วมีน้ำอยู่ 7,294 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 54%

เขื่อนสิริกิติ์ วันนี้มีน้ำอยู่ 3,456 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 36% ขณะที่ปีที่แล้ว มีน้ำอยู่ 5,140 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 54%

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นเขื่อนเดียวที่เหลือน้ำเท่ากับปีที่แล้วที่ 16%

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปีนี้น้ำน้อยมากเหลืออยู่เพียง 6% ขณะที่ปีที่แล้วปริมาตรน้ำเหลืออยู่ 20%

โดยภาพรวมขณะนี้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้ำเหลือน้อยกว่า 30% ของความจุอ่างฯ มีทั้งหมด 16 อ่าง